24 Hours to Live (2017) 24 ชั่วโมง จับเวลาฝ่าตาย

24 Hours to Live

 

24 Hours to Live 24 ชั่วโมง จับเวลาฝ่าตาย 2017

24 Hours to Live 24 ชั่วโมง จับเวลาฝ่าตาย (2017) เรื่องราวเกี่ยวกับมือสังหาร (อีธาน ฮอว์ค) ผู้ได้รับช่องทางให้ชดใช้ความผิดใหม่อีกที ภายหลังจากเพื่อนผู้ร่วมการทำงานได้พาเขากลับมาจากความตายได้ชั่วครั้งคราว ภายหลังจากเขาเสียชีวิตไปในระหว่างภารกิจหนึ่ง เพื่อเหตุผลบางสิ่ง 24 ชั่วโมง จับเวลาฝ่าตาย

เรื่องที่ใกล้เคียง