The Conjuring 2 (2016) คนเรียกผี 2

The Conjuring 2

 

The Conjuring 2 คนเรียกผี 2

เรื่องราวสุดหลอนใน The Conjuring 2 The Enfield Poltergeist เล่าเรื่องราว 7 ปี หลังจากเหตุการณ์ในภาคแรก มาคราวนี้ เอ็ด วอร์เรน (Ed Warren) และลอเรน วอร์เรน (Lorraine Warren)

ต้องสืบหาความจริงในคดี Enfield Poltergeist หรือปรากฏการณ์ที่สิ่งของต่าง ๆ เคลื่อนที่เองได้อย่างปริศนา ซึ่งเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เพ็กกี้ ฮอดจ์สัน และลูก ๆ ที่อาศัยในย่านชนบทของอังกฤษ

เรื่องที่ใกล้เคียง